Listopad 2012

Kostýmky :DDD

5. listopadu 2012 v 16:28 | sova :DDD |  Pet'szdroj oddělovače:http://awesom-e-vil.blog.cz

Jej :((((

5. listopadu 2012 v 15:42 | sova :DDD
Jde o akutní nebo chronické onemocnění charakterizované kašlem, změnou hlasu a bolestivostí při tlaku v oblasti hrtanu.
Příčiny:
Nejčastější příčinou je nachlazení (pokud se uhřátý pes napije studené vody, požírání sněhu, promoknutí psa a jeho pobytu v průvanu), také např. při dlouhodobém vytí v prašném a suchém prostředí. Mohou se uplatnit i vlivy fyzikální a chemické. K postižení hrtanu dochází také při rozšíření zánětu r. okolí, např. při zánětu průdušnice.
Klinický obraz:
Kašel, změněný hlas (chrapot), bolestivost při tlaku v oblasti hrtanu, zduření. Kašel může být s výhozem. Teplota nebývá zvýšena. Při úporných dlouhodobých záchvatech kašle může pes zvracet. Při silné bolestivosti je kašel povrchní. Při výhozu hlenu s hnisem a zvýšené teplotě je podezření na celkové infekční onemocnění.
Prognóza:
Akutní zánět se většinou vyléčí do 1 až 2 týdnů, prognóza je příznivá. (chronický zánět velmi často odolává léčbě, prognóza je nejistá.

lostomilééééééééééé :DDD

5. listopadu 2012 v 15:29 | sova :DDD |  ťuťu
mám tam jen jeden obrázek protože mi přišel nejlostomilejšííííííí :DDD

Blíží se nám mikuláš :DDD

4. listopadu 2012 v 20:51 | sova :DDD |  ťuťu

odbočíme z tématu zvířata, a jdeme na téma: mořééééééé

4. listopadu 2012 v 20:49 | sova :DDD |  článek
Moře je velká plocha slané či brakické vody , spojená se světovým oceánem.
Moře na okrajích oceánů, částečně ohraničené pevninou (například ostrovy, souostrovími čipoloostrovy), se nazývají okrajová moře (např. Severní moře, Karibské moře). Okrajová moře se svými systémy proudů, slaností vody či usazeninami příliš neliší od zbytku oceánu. Obklopuje-li pevnina moře téměř zcela, používá se pro ně označení vnitřní moře(Středozemní moře, Baltské moře, Rudé moře). Vnitřní moře mívají kvůli nadměrnému vypařování a malému přítoku říční vody, nebo naopak, výrazně vyšší (Rudé moře) či nižší (Baltské moře) slanost než je obvyklých 35 ‰ a i v mnoha dalších ohledech se od okrajových moří odlišují. Slanost (salinitu) mořské vody sledují oceánologové velice bedlivě, jelikož případné rychlé výkyvy množství soli ve sledovaných oblastech signalizují potenciální významné změny v mořských biotopech. Pro účely sledování a vyhodnocování slanosti se používají salinitní mapy generované přístroji zvanými solnografy, jejichž rozborem lze poměrně přesně predikovat změny mořské fauny a flóry.
Někdy může být jako moře tradičně, ale nepřesně označeno též velké vnitrozemské (zpravidla slané) jezero, kterému schází přirozený odtok (např. Kaspické moře nebo Mrtvé moře). Zde však není splněna jedna ze základních vlastností, totiž spojitost s ostatními moři.
Moře a oceány pokrývají celkem 361 milionů km², čili 71 % povrchu planety Země a jejich objem dosahuje 1 370 milionů km³ vody. Mořská voda tak představuje 96,5 % planetárního vodstva. Střední hloubka světového oceánu je přibližně 3 790 m.Selenka Gomezs Who say - Payphone maroon5

3. listopadu 2012 v 9:08 | sova :DDD |  video
payphonne je to poslední (s tím textem, děkuji za pchpn) :DDD

Ťuťááááááááánek :DDD

3. listopadu 2012 v 9:04 | sova :DDD |  ťuťu